Konto bankowe

Comiesięczna składka członkowska 60,00 zł.

Składki wpłacamy do 25 dnia każdego miesiąca.

Konto dla rocznika piłki nożnej ROCZNIK 2011/12

53 1240 3813 1111 0010 5033 9557