1% Organizacja Pożytku Publicznego

                                            

Przekazując 1% podatku dochodowego wesprzecie Państwo działalność naszego rocznika.Środki uzyskane przeznaczone będą na funkcjonowanie naszego rocznika.

Aby przekazać nam 1% podatku należy w zeznaniu podatkowym w rubryce numer  KRS wpisać0000061527 oraz w rubryce cel szczegółowy kod naszego rocznika:SPORT 1- ROCZNIK 2003

Za okazane wsparcie serdecznie dziękujemy!!!!