Stowarzyszenie Lokalne
Salezjańskiej Organizacji Sportowej

"SL SALOS" w Szczecinie

Ubezpieczenie

 

Ubezpieczenie dla zawodników SL SALOS SZCZECIN

Polisa UNIQA T U S.A.  nr 998 - A 686637

Okres obowiązywania od 01.09.2017 do 31.08.2018

 

Procedura oraz niezbędna dokumentacja przy zgłaszaniu wypadku i wypłatę świadczenia.

O zaistniałym zdarzeniu należy niezwłocznie powiadomić UNIQA TU S.A. (telefonicznie, elektronicznie poprzez stronę internetową, lub osobiście).

Centrum Pomocy Grupy UNIQA

Infolinia: 801 597 597,  lub 42 66 66 500

czynne:  poniedziałek – piątek  8:00–19:00, sobota 8:00–16:00

www.uniqa.pl     email: centrum.pomocy@uniqa.pl

lub  w biurze UNIQA przy ul. Warcisława 27 w Szczecinie

czynne:  poniedziałek – piątek  9:00–17:00, tel. 91-433-63-77

 

Dokumentacja wymagana przy zgłoszeniu roszczenia

Poniesienie trwałego uszczerbku na zdrowi w wyniku nieszczęśliwego wypadku, pobyt w szpitalu

  • kompleksowo wypełniony wniosek (wraz z potwierdzeniem ubezpieczenia przez SALOS)
  • dowód osobisty Ubezpieczonego, a w przypadku osoby niepełnoletniej dowód osobisty opiekuna prawnego
  • akt urodzenia w przypadku osoby niepełnoletniej
  • pełna dokumentacja medyczna począwszy od udzielenia pierwszej pomocy bezpośrednio po wypadku do zakończonego leczenia (zaświadczenie o zakończonym leczeniu i rehabilitacji, bądź wpis w dokumentacji medycznej)
  • karta informacyjna z leczenia szpitalnego

Zwrot poniesionych kosztów leczenia

  • dokumentacja j.w. wraz z  fakturami/ rachunkami za poniesione koszty leczenia i rehabilitacji

 


Załączniki:

Partnerzy

Urząd Miasta Szczecin
Centralna Liga Juniorów
Centrum piłkarskie Ambersport
Parafia św. Jana Bosko w Szczecinie
Collegium Salesianum w Szczecinie
UNIQA - Ubezpieczenia majątkowe i na życie
Ministerstwo Sportu i Turystyki

Linki

1 procent
Facebook

Dyscypliny sportowe

Piłka nożna

Tenis stołowy

Salos w liczbach

400 wychowanków

14 trenerów

2 sekcje sportowe

Składki członkowskie

Składki członkowskie w wysokości 50 zł miesięcznie prosimy przekazywać na indywidualne konta bankowe. Więcej informacji w zakładkach dyscyplin/roczników.

Kontakt

Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej Organizacji Sportowej "SL SALOS" w Szczecinie

ul. Witkiewicza 64, 71-125 Szczecin

NIP: 852-22-15-502

Prezes: ks. mgr Tadeusz Balicki SDB

tel. 501 678 600, fax 91 486 35 23

e-mail: salos@salesianum.pl