Stowarzyszenie Lokalne
Salezjańskiej Organizacji Sportowej

"SL SALOS" w Szczecinie

Harmonogram rekrutacji

Od 25 kwietnia do 8 czerwca 2016 r. -Składanie dokumentów przez kandydatów ,oraz

wprowadzanie danych do systemu.

11 czerwiec 2016r. -Testy sprawnościowe (Bieg na 30m, 100m, 1000m, żonglerka PN, LN,

prowadzenie piłki po kopercie, gra 4x4).

15 czerwiec 2016r.- Ogłoszenie wyników  testów sprawnościowych.

17 czerwiec 2016r. -Ogłoszenie wyników wstępnej rekrutacji - ogłoszenie list kandydatów

zakwalifikowanych do pierwszej klasy gimnazjum

 

Do 21 czerwca 2016 r. -Ostateczne ogłoszenie list uczniów przyjętych do pierwszych klas.

 Podpisanie umowy ze szkołą i opłata tzw. wpisowego

21 czerwca 2016 r. godz. 17.00- aula szkolna-Spotkanie Dyrekcji Szkoły i nauczycieli z

 rodzicami i uczniami przyjętymi do 1-szej klasy gimnazjum

 (Na miejscu będzie można zakupić/ zamówić strój szkolny).

Do 28 czerwca 2016 r. Złożenie przez kandydata świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i

zaświadczenia OKE o wynikach sprawdzianu w klasie VI ( oryginału lub kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem).

Do 7 lipca 2016 r. Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do pierwszej klasy.

Do 7 lipca 2016 r. Kandydaci umieszczeni na listach zakwalifikowanych do przyjęcia potwierdzają wolę nauki w szkole poprzez dostarczenie oryginałów świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia OKE o wynikach sprawdzianu w klasie VI. .  Ogłoszenie listy kandydatów z podziałem na klasy.

Partnerzy

Urząd Miasta Szczecin
Centralna Liga Juniorów
Centrum piłkarskie Ambersport
Parafia św. Jana Bosko w Szczecinie
Collegium Salesianum w Szczecinie
UNIQA - Ubezpieczenia majątkowe i na życie
Ministerstwo Sportu i Turystyki

Linki

1 procent
Facebook

Dyscypliny sportowe

Piłka nożna

Tenis stołowy

Salos w liczbach

400 wychowanków

14 trenerów

2 sekcje sportowe

Składki członkowskie

Składki członkowskie w wysokości 50 zł miesięcznie prosimy przekazywać na indywidualne konta bankowe. Więcej informacji w zakładkach dyscyplin/roczników.

Kontakt

Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej Organizacji Sportowej "SL SALOS" w Szczecinie

ul. Witkiewicza 64, 71-125 Szczecin

NIP: 852-22-15-502

Prezes: ks. mgr Tadeusz Balicki SDB

tel. 501 678 600, fax 91 486 35 23

e-mail: salos@salesianum.pl