You are currently viewing Podsumowanie całego projektu „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19”

Podsumowanie całego projektu „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19”

SL SALOS Szczecin w ramach zadania publicznego podejmował szereg działań których nadrzędnym celem było wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 .

Podczas szkolenia, treningów oraz konkursów poszerzaliśmy wiedzę z zakresu sposobów zapobiegania zarażeniem COVID-19 podczas aktywności fizycznej, promowaliśmy aktywny styl życia oraz prawidłowe nawyki zdrowotne, które wpływają na odporność organizmu, a także przekazywaliśmy wiedzę ogólną na temat zdrowia oraz COVID-19.

W treningach rozwijaliśmy poziom stanu zdrowia i sprawności fizycznej dzieci i młodzieży SL SALOS Szczecin oraz pozostałych uczestników .Nasze działania zwiększyły świadomość z korzyści uprawiania sportu oraz stosowania zasad bezpieczeństwa podczas aktywności fizycznej w czasie panującego wirusa COVID – 19.

Podczas nagranego szkolenia ukazaliśmy pozytywny wpływ aktywności fizycznej na zdrowie człowieka oraz przedstawiliśmy zasady bezpieczeństwa podczas aktywności fizycznej w czasie panującego wirusa COVID – 19. Szkolenie skierowaliśmy do trenerów, zawodników i rodziców SL SALOS Szczecin. Treści przedstawione podczas szkolenia trenerzy wdrażali podczas zajęć treningowych z swoimi zawodnikami. Szkolenie zostało udostępnione na naszej stronie internetowej i mediach, społecznościowych, aby dotrzeć do wszystkich zainteresowanych.

W przeprowadzonych konkursach (test wiedzy, krzyżówka, rysunek) przekazywaliśmy wiedzę ogólną na temat COVID -19, zachęcaliśmy do aktywności fizycznej stosując zasady bezpieczeństwa, upowszechnialiśmy wiedzę z zakresu edukacji zdrowotnej.

Na koniec chcieliśmy Serdecznie podziękować Miastu Szczecin. Projekt realizowany i współfinansowany był z Budżetu Miasta Szczecin.