You are currently viewing Sprawozdanie z konkursów w ramach projektu: „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19”

Sprawozdanie z konkursów w ramach projektu: „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19”

Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej Organizacji Sportowej „SL SALOS” w Szczecinie w ramach projektu „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19” realizowanego i współfinansowanego z Budżetu Miasta Szczecin, przeprowadziło trzy konkursy.

Pierwszy konkurs dotyczył wiedzy o sporcie i COVID-19, który miał charakter testu składającego się z 20 pytań. W teście mogliśmy znaleźć pytania odnoszące się jak dbać o swoje bezpieczeństwo i innych, jak zwalczać wirusa, wskazać w jakich dyscyplinach startują dani sportowcy oraz kilka innych odnoszących się do świata sportu. 

W kolejnym konkursie należało wykonać pracę artystyczną w formie rysunku. Obrazek miał ukazywać pomysł zwalczania i zapobiegania zakażenia wirusem poprzez aktywność fizyczną. Konkurs ten ukazał duszę artystyczną naszych uczestników. 

Ostatni konkurs odnosił się do rozwiązania krzyżówki i odgadnięciu poszczególnych haseł na podstawie pytań dotyczących zwalczania i zapobiegania zakażenia wirusem i dbania o zdrowie

Poniżej prezentujemy galerię prac oraz nagrodzone osoby.

Projekt realizowany i współfinansowany był z Budżetu Miasta Szczecin.