You are currently viewing Sportowe Wakacje + „Wychowanie przez Sport”

Sportowe Wakacje + „Wychowanie przez Sport”

Sportowe Wakacje+. ,,Wychowanie przez Sport.” Ogólnodostępne imprezy sportowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych
🏆 🇵🇱⚽ 🎖️Sportowe Wakacje + Turnieje na pożegnanie wakacji
📅 05.09 10:00-14:00
🏟 Stadion SL Salos Szczecin ul. Tenisowa 38
✔️Kolejny turniej w ramach projektu Sportowe Wakacje+ ,,Wychowanie przez Sport.” Ogólnodostępne imprezy sportowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych za nami.
Tym razem uczestnikami turnieju byli zawodnicy urodzeni w roku 2009 i młodsi. Podczas turnieju uczestnicy kształtowali swoją sprawność fizyczną, rozwijali swoja pasje oraz mieli okazje do porównania swoich umiejętności piłkarskich w sportowej rywalizacji w duchu Fair Play. Uczyli się także min. postaw społecznych, podejmować wysiłek pracy nad sobą, współdziałania w grupie oraz nawiązali nowe kontakty z rówieśnikami. Podczas turnieju odbył się także konkurs żonglerki, oraz konkurs celności strzału do bramki na które zawieszona była mata. Na podsumowaniu turnieju zawodnicy otrzymali nagrody za osiągnięte wyniki w turnieju oraz konkursach indywidualnych. Po zakończonym turnieju wszyscy otrzymali posiłek.

Turnieje zostały organizowane dzięki wsparciu i dotacji Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, w ramach projektu Sportowe Wakacje+ ,,Wychowanie przez Sport.” Ogólnodostępne imprezy sportowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych Dofinansowanie projektu w kwocie – 34 000 zł, całkowita wartość – 38 600 zł