You are currently viewing [2013] #PierwszaPiłka

[2013] #PierwszaPiłka

Dwie drużyny SALOSu 2013 rozegrały turniej Pierwsza piłka z drużynami Stał Szczecin, Czarni Szczecin, Kik off.
 
Chłopcy grając bawią się i uczą. Bardzo dużo pojedynków 1×1, bardzo wiele akcji i nowych rozwiązań. Najbardziej zacięty pojedynek Salos kontra Salos. Są kolegami ale w tym momencie rywalizacja boiskowa jest ponad wszystko.
 
Takie turnieje i festyny pokazują dobrą drogę do uprawiania sportów i integracji rodzinnej i koleżeńskiej.
 
Szkolenie dzieci i młodzieży w  SL SALOS Szczecin wspierane jest przez Gminę Miasta Szczecin w ramach realizacji Programu Wsparcia Sportu Amatorskiego  ,, Wspieranie Piłki Nożnej Jesień 2021″