You are currently viewing Wizyta edukacyjna w ramach Programu Certyfikacji Szkółek Piłkarskich

Wizyta edukacyjna w ramach Programu Certyfikacji Szkółek Piłkarskich

W środę, dnia 06.10.2021r.,  gościliśmy koordynatora Marka Safanowa podczas wizyty edukacyjnej związanej z Programem Certyfikacji Szkółek Piłkarskich.

W ramach wizyty, trenerzy SALOSu hospitowali zajęcia treningowe zespołu SALOS Szczecin D1 2009/2010 prowadzone przez trenera Łukasz Lera.

Po treningu koordynator Marek Safanów  omówił z trenerami SALOSu Szczecin przeprowadzone zajęcia, oraz przekazał wiele cennych wskazówek w jaki sposób powinny być zaplanowane oraz przeprowadzone zajęcia treningowe w ramach Programu Certyfikacji Szkółek Piłkarskich PZPN, za co bardzo serdecznie mu dziękujemy.