You are currently viewing Decyzja Zarządu nt. dzielenia się opłatkiem

Decyzja Zarządu nt. dzielenia się opłatkiem

Zarząd Stowarzyszenia Lokalnego Salezjańskiej Organizacji Sportowej „SL SALOS” w Szczecinie, podjął decyzję, że dzielenie się opłatkiem, które zaplanowane zostało na 19 grudnia 2021r. w Zespole Szkół Salezjańskich przy ul. Ku Słońcu 124 zostało odwołane i przesunięte dla poszczególnych drużyn.

Wszystkie drużyny podzielą się opłatkiem i złożą życzenia świąteczne na ostatnich treningach, zaplanowanych w tym roku we własnym, zespołowym gronie.