You are currently viewing Życzenia Świąteczne

Życzenia Świąteczne

W tym dniu objawiła się miłość Bogu ku nam, że zesłał Syna swego Jednorodzonego na świat, abyśmy życie mieli dzięki Niemu.
 
Uroczystość Bożego Narodzenia, kieruje nasze myśli i serca do Tajemnicy Wcielenia Jezusa. W głębokiej zadumie pochylamy się nad Tajemnicą Bożej Miłości… a w głębokiej ciszy nad żłobkiem Bożej Dzieciny.
 
Niech nasze serca przepełni pokój, radość i miłość, a Jezus narodzony z Maryi, niech pozwoli doświadczyć daru swej bliskości i usłyszeć osobiste wezwanie do bycia świadkiem miłości w dzisiejszym świecie.
 
Niech Nowy 2022 Rok obfituje w wiele łask i błogosławieństw, wielu sukcesów wychowawczych, sportowych, radości i satysfakcji z uczestnictwa w Stowarzyszeniu Lokalnym Salezjańskiej Organizacji Sportowej „SL SALOS” w Szczecinie
 
Życzą Prezes Ks. Tadeusz Balicki – salezjanin wraz z Zarządem, Komisją Rewizyjną, Komisją Dyscyplinarną , Trenerami i Kierownikami drużyn.