You are currently viewing KOMUNIKAT Zarządu SL SALOS Szczecin

KOMUNIKAT Zarządu SL SALOS Szczecin

W dniu 25.02.20222 r Walne zebranie członków Stowarzyszenie SL Salos  Szczecin zadecydowało o zwiększeniu wysokości składki członkowskiej od Kwietnia 2022 roku.

Składka członkowska w kategorii Skrzat (rocznik 2015 i młodsi)  będzie wynosić 150zł miesięcznie

Składka członkowska w kategorii Żak- Junior ( 2014-2004) będzie wynosić 170zł miesięcznie

Składka członkowska dla najstarszego rocznika  zespołu Juniorów starszych (obecnie 2003) wynosić  będzie 100 zł miesięcznie

W przypadku rodzeństwa  składka dla starszego zawodnik będzie wynosić 100% , dla każdego kolejnego zawodnika 50% opłaty w swojej kategorii.

Dla rodziców w trudnej sytuacji materialnej istniej możliwość  obniżenia składki członkowskiej lub zwolnienia z opłaty po napisaniu podania z uzasadnieniem oraz przedstawieniu zaświadczenia o uzyskiwanych dochodach.

 

Przyczyny zwiększenia opłaty składki członkowskiej wyjaśnia wiceprezes ds. finansowych Mariusz Lewandowski

Podniesienie składek członkowskich ma związek z rosnącymi kosztami funkcjonowania Stowarzyszenia oraz potrzebą  rozwoju min poprzez zatrudnienie nowych trenerów oraz osób pracujących w administracji.

Budżet na funkcjonowanie SL Salos Szczecin w zdecydowanej większości składa się z składek członkowskich opłacanych przez rodziców. Składki członkowskie w 95 % pokrywają wynagrodzenia trenerów, a 5% przeznaczane są na pokrycie kosztów administracji. min wynajem pomieszczeń, media, środki czystości.

W chwili obecnej bez powiększenia budżetu przy utrzymaniu dotychczasowych  struktur nie ma możliwości zatrudnienia kolejnych trenerów. Po wprowadzeniu Polskiego Ładu zwiększyły się koszty zatrudnienia obecnych trenerów, którym utrzymano dotychczasowe wynagrodzenie netto po wprowadzeniu nowych zasad podatkowych. W związku z tym pojawił się deficyt w budżecie przeznaczonym na wynagrodzenia trenerów.

Pozostała cześć budżetu pochodzi z dotacji miejskiej z której pokrywamy  koszty wynajmu obiektów oraz  koszty organizacji meczów ( transport, sędziowie , opieka medyczna, wyżywienie)  a także  zakup sprzętu sportowego używanego podczas zajęć treningowych.

 

W poprzednim roku koszty wynajmu obiektów oraz koszty organizacji meczów były wyższe niż środki uzyskane na ten cel z dotacji miejskiej. Spowodowane to było min. dużą liczbą zespołów zgłoszonych do rozgrywek ZZPN  i kosztami związanymi z udziałem w rozgrywkach ( transport, sędziowie, opieka medyczna, wyżywienie, wynajem obiektów).

Poradziliśmy sobie z tymi kosztami dzięki środkom przyznanym w ramach dotacji związanej z Programem Certyfikacji Szkółek Piłkarskich Już wiemy ,że dotacja miejska na pierwsze pół roku naszej działalności została zmniejszona i jest niewystarczająca by pokryć koszty związanych z organizacją rozgrywek. Powstał więc kolejny deficyt.

Dotacja pozyskiwana za udział w Programie Certyfikacji pomaga uzyskiwać nam dodatkowe środki na funkcjonowanie naszej działalności i bardzo wspiera naszą działalność. Udział w Programie i otrzymywanie  dotacji uzależnione  jest jednak od  spełniania określonych standardów i zawsze istnieje możliwość przerwania naszego udziału w Programie i wstrzymania dotacji co w poprzednim roku miało miejsce.

Podniesienie  składki  pomoże nam wyrównać deficyty powstałe w Budżecie  a także stworzy nam możliwość zatrudnienia kolejnych pracowników co przyczyni się do rozwoju naszego Stowarzyszenia w obszarze organizacyjnym oraz szkoleniowym  a tym samym na wzrost jakości świadczonych przez nas usług.