You are currently viewing Przypomnienie o podwyższonej składce od kwietnia!

Przypomnienie o podwyższonej składce od kwietnia!

W dniu 25.02.20222 r Walne zebranie członków Stowarzyszenie SL Salos  Szczecin zadecydowało o zwiększeniu wysokości składki członkowskiej od Kwietnia 2022 roku.

Składka członkowska w kategorii Skrzat (rocznik 2015 i młodsi)  będzie wynosić 150zł miesięcznie

Składka członkowska w kategorii Żak- Junior ( 2014-2004) będzie wynosić 170zł miesięcznie

Składka członkowska dla najstarszego rocznika  zespołu Juniorów starszych (obecnie 2003) wynosić  będzie 100 zł miesięcznie

W przypadku rodzeństwa  składka dla starszego zawodnik będzie wynosić 100% , dla każdego kolejnego zawodnika 50% opłaty w swojej kategorii.

Dla rodziców w trudnej sytuacji materialnej istniej możliwość  obniżenia składki członkowskiej lub zwolnienia z opłaty po napisaniu podania z uzasadnieniem oraz przedstawieniu zaświadczenia o uzyskiwanych dochodach.