You are currently viewing [2013] #PierwszaPiłka

[2013] #PierwszaPiłka

Chłopcy rozegrali swoje pierwsze mecze, starając się na miarę swoich możliwości . Były zdobyte bramki, stracone i wiele uśmiechów za dobre akcje zespołowe i indywidualne.

Praca jaka została wykonana widać że przynosi efekty ale jeszcze wiele przed nami. Widać duże chęci , które wkładają w swoją grę.

Turnieje pokazują jak można wykorzystać czas na dobrą zabawę, naukę i chęć podnoszenia swoich umiejętności.

 

Działalność  Stowarzyszenie Lokalnego Salezjańskiej Organizacji Sportowej „SL SALOS ” w Szczecinie dofinasowana jest przez Gminę miasta Szczecin  w ramach Programu Wsparcia Sportu Amatorskiego    – Wspieranie Piłki Nożnej Wiosna 2022 Umowa  CRU Nr 22/0000434