You are currently viewing [2012] Podsumowanie obozu sportowego w Głogowie!

[2012] Podsumowanie obozu sportowego w Głogowie!

W dniach 07.08-13.08.2022 w Głogowie drużyna SALOS rocznika 2012 wzięła udział w obozie sportowym dofinansowanym ze środków Fundacji Orlen, oraz Fundacji KGHM POLSKA MIEDŹ.

Trener Łukasz Stański: Wyjazd do Głogowa był intensywnym okresem w trakcie którego pracowaliśmy nad umiejętnościami motorycznymi, techniką indywidualną, a także działaniami grupowymi. Duży nacisk stawiany był na kreatywność w grach zadaniowych. Nie zabrakło oczywiście rywalizacji z miejscową drużyna Chrobrego Głogów, a także aktywnych form spędzania wolnego czasu pomiędzy treningami.