You are currently viewing [2015 I] Grali najmłodsi w #PierwszaPiłka

[2015 I] Grali najmłodsi w #PierwszaPiłka

Zawodnicy SALOSu Szczecin w sobotnie popołudnie rozpoczęli rywalizację w rozgrywkach Pierwszej Piłki, gospodarzem turnieju była drużyna Arkonii Szczecin.

Wypowiedź Trenera:
„Zawodnicy z każdym meczem nabierali coraz więcej pewności siebie co doprowadziło do wielu udanych pojedynków 1×1, kreatywnych rozwiązań i wielu bramek. Chłopcy z dużym zaangażowaniem rozpoczęli rozgrywki Pierwszej Piłki należą się im wielkie brawa”

Działalność SL SALOS Szczecin Dofinasowana jest przez Gminę miasta Szczecin w ramach „Programu Wsparcia Sportu Amatorskiego – Wspieranie Piłki Nożnej Jesień 2022”. Umowa nr WS-II.524.162.2022

Działalność SL SALOS Szczecin dofinansowana jest ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, których dysponentem jest Minister Sportu i Turystyki  w ramach Programu Certyfikacji  PZPN dla Szkółek Piłkarskich Umowa nr 2022/DOT_CERT/ZPM/1076/S