1% Organizacja Pożytku Publicznego

Dodano dn. 10 kwietnia 2018 r.

Kierując się sercem,rozumem i wiarą przekaż swój

1% na Salezjańskie Stowarzyszenie Wychowania Młodzieży

KRS 0000061527