Kontakt

Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej Organizacji Sportowej "SL SALOS" w Szczecinie

ul. Witkiewicza 64
71-125 Szczecin
NIP 852-22-15-502

Prezes: ks. mgr Tadeusz Balicki SDB (e-mail: tedeo.b@gmail.com)

tel.: 512 328 460
fax: 91 486 35 23

e-mail: salos@salesianum.pl