Informacje

Składki członkowskie prosimy przekazywać na indywidualny numer konta bankowego:

Tenis stołowy: 15 1240 3813 1111 0010 6037 7413

TYTUŁ PRZELEWU: SEKCJA tenis stołowy, Imię i nazwisko dziecka, przeznaczenie wpłaty*, data**

*np.: składka miesięczna, ubezpieczenie, hala, obóz letni w Szczecinie - sierpień, etc.
**dotyczy przede wszystkim składek członkowskich (np.: maj 2013, kwiecień-czerwiec 2013 itp.)

 

WESPRZYJ NASZĄ SEKCJĘ PRZEKAZUJĄC 1% KWOTY PODATKU NA
Salezjańskie Stowarzyszenie Wychowania Młodzieży
Numer KRS:0000061527

Aby przekazać 1% należy w rubrykę cel szczegółowy wpisać kod indentyfikacyjny:
Sport1 - tenis stołowy
(Jest to kod identyfikacyjny sekcji tenisa stołowego w Salosie Szczecin)

W zeznaniu podatkowym PIT-37 wniosek o przekazanie 1% podatku znajduje się w w bloku H (rubryki 124-126), oraz bloku I rubryki (128-129) po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół.

ŚRODKI ZOSTANĄ WYKORZYSTANE NA DZIAŁALNOŚĆ NASZEJ SEKCJI

ZA WSPARCIE DZIĘKUJEMY!!!!!