Ubezpieczenie

Ubezpieczenie NNW - UNIQA- od osoby jednorazowo 50,00 zł

od 01 września 2018r do 31 sierpnia 2019r

 

 

 

Ubezpieczenie dla zawodników SL SALOS SZCZECIN 
Polisa UNIQA T U S.A.  nr 998 - A 686637
Okres obowiązywania od 01.09.2018 do 31.08.2019

 

Procedura oraz niezbędna dokumentacja przy zgłaszaniu wypadku i wypłatę świadczenia.

O zaistniałym zdarzeniu należy niezwłocznie powiadomić UNIQA TU S.A. (telefonicznie, elektronicznie poprzez stronę internetową, lub osobiście).

Centrum Pomocy Grupy UNIQA
Infolinia: 801 597 597,  lub 42 66 66 500
czynne:  poniedziałek – piątek  8:00–19:00, sobota 8:00–16:00
www.uniqa.pl     email: centrum.pomocy@uniqa.pl
lub  w biurze UNIQA przy ul. Warcisława 27 w Szczecinie
czynne:  poniedziałek – piątek  9:00–17:00, tel. 91-433-63-77

 

Dokumentacja wymagana przy zgłoszeniu roszczenia

Poniesienie trwałego uszczerbku na zdrowiu w wyniku nieszczęśliwego wypadku, pobyt w szpitalu

  • kompleksowo wypełniony wniosek (wraz z potwierdzeniem ubezpieczenia przez SALOS)
  • dowód osobisty Ubezpieczonego, a w przypadku osoby niepełnoletniej dowód osobisty opiekuna prawnego
  • akt urodzenia w przypadku osoby niepełnoletniej
  • pełna dokumentacja medyczna począwszy od udzielenia pierwszej pomocy bezpośrednio po wypadku do zakończonego leczenia (zaświadczenie o zakończonym leczeniu i rehabilitacji, bądź wpis w dokumentacji medycznej)
  • karta informacyjna z leczenia szpitalnego

Zwrot poniesionych kosztów leczenia

  • dokumentacja j.w. wraz z  fakturami/ rachunkami za poniesione koszty leczenia i rehabilitacji