Dlaczego tenis stołowy

Tenis stołowy jest najlepszym na świecie sportem dla rozwoju mózgu.

Doktor Daniel G. Amen z USA jest światowej klasy neurofizjologiem klinicznym, psychiatrą i ekspertem w dziedzinie obrazowania mózgu; kieruje cieszącymi się światową renomą AmenClinics (www.amenclinics.com ). Dr D.G..Amen twierdzi, że tenis stołowy jest najlepszym sportem na świecie dla rozwoju mózgu. Tenis stołowy według niego:

  • zapewnia świetny trening aerobowy i różnorodny ruch zarówno górnej, jak i dolnej połowy ciała – skręty, skłony, wyciąganie się do góry, przesuwanie się na boki; tenis stołowy to takie aerobowe szachy;
  • z japońskich i innych badań naukowych nad mózgiem wynika, że tenis stołowy pomaga w zrównoważeniu działania mózgu;
  • świetnie wpływa na koordynację między dłonią a wzrokiem oraz na refleks (móżdżek i płaty ciemieniowe);
  • wymaga szczególnej koncentracji (kora przedczołowa), żeby śledzić przemieszczanie się piłki w przestrzeni (płaty ciemieniowe i potyliczne), poradzić sobie z podkręcaniem (także płaty ciemieniowe i potyliczne) oraz planować zagrania i strategie (kora przedczołowa i móżdżek);
  • w grze musisz sprawę doprowadzić do końca i skutecznie realizować tę taktykę (ponownie kora przedczołowa i móżdżek);
  • przez cały czas należy zachować spokój, żeby się zbytnio nie zdenerwować przy piłce meczowej;
  • nie możesz też rozpamiętywać punktu straconego parę minut wcześniej (przedni zakręt obręczy) ani wybuchać kiedy popełnisz błąd (płaty skroniowe);

 

Rozwija odporność psychiczną i inteligencję emocjonalną.

Tenis stołowy rozwija odporność psychiczną i inteligencję emocjonalną. Silne współzawodnictwo, szybkość, zmienność, złożoność i obciążenie na treningach i zawodach powoduje, że tenis stołowy stawia bardzo wysokie wymagania z punktu widzenia psychologicznego. Podczas gry wymagane są wysokie umiejętności antycypacji, wyczucia czasu, koncentracji, kontroli emocjonalnej, nieustępliwości itp.. Konieczna jest wysoka umiejętność koncentracji na procesie gry "tu i teraz". Wszystko to wymaga od zawodnika wysokiego poziomu odporności psychicznej, dojrzałości i inteligencji emocjonalnej.

 

Rozwija IQ.

Tenis stołowy jest sportem wymagającym wysokiej inteligencji intelektualnej. Wymaga opanowania szeregu taktycznych umiejętności (zasad, strategii, indywidualnego stylu gry). Wymaga wysokiej świadomości taktycznej swojej gry, rozumienia konsekwencji różnorodnych strategii. W tenisie stołowym każdy może rozwinąć indywidualny styl gry wokół swoich silnych stron, i rozwoju swoich najbardziej skutecznych strategii gry.

 

Rozwija szybkość, moc, antycypację

Tenis stołowy doskonali szybkość, moc i antycypację. Jest to najszybszy sport, gdzie po mocnym uderzeniu piłka leci z prędkością około 200 km/godzinę i ma być odebrana na przestrzeni 2-6 metrów. Czas między uderzeniami wynosi około 0.3-0.5 sekundy. Tenis stołowy wymaga wysokiej zdolności przystosowywania się do zmiennych i nieprzewidywalnych sytuacji. Ważne jest czytanie gry i szybkie oraz adekwatne reagowanie adekwatnie do sytuacji. Wręcz nie da się grać w tenisa stołowego na wysokim poziomie, bez wysokiej zdolności "czytania" sytuacji, przewidywania (antycypowania) co może się wydarzyć oraz wcześniejszego przygotowania odpowiedniej reakcji. Wraz ze zwiększeniem wielkości piłki wzrosło znaczenie siły i mocy w tenisie stołowym. W tenisie stołowym potrzebujesz szybkości, mocy oraz antycypacji.

 

Rozwija precyzję ruchu.

Tenis stołowy jest grą rotacji. Mała i lekka piłka może się obracać 150 razy na sekundę. To tworzy wysokie wymagania dla zawodnika, jeśli chodzi o precyzję ruchu i kontaktu z piłką. Tenis stołowy doskonali dokładność i precyzję ruchów.