KOMUNIKAT nr 4 Szczecin 11.01.2024 r.


1 . Zgoda rodziców/opiekunów na udział dziecka w zawodach sportowych”
posiada Trener/ kierownik drużyny przy sobie podczas zawodów.

2. Wyznaczenie 10 osób( w przypadku, gdy Stowarzyszenie liczy mniejszą ilość,
to cała drużyna) z każdego Stowarzyszenie Lokalnego uczestników Igrzysk
w celu przemarszu / defilady podczas Ceremonii otwarcia.
Obowiązkowo w dresach danego Stowarzyszenia i obuwiu sportowym.
Ustawiamy się 15 minut przed otwarciem Igrzysk 19.01. 2024r. ( piątek ) godz. 18.45
w korytarzu wejścia głównego na halę sportową.

3. Wszyscy uczestnicy zabierają ze sobą SZALIK SALOS RP
( otrzymany w Biurze Igrzysk) na CEREMONIĘ Otwarcia XXVIII OIMS F 
w dniu 19.01.2024r. Piątek godz. 19.00
i na Mszę św. w dniu 20.01. 2024r. Sobota godz. 19.00 


4. W przypadku Stowarzyszenia, którego środkiem transportu jest przyjazd pociągiem PKP 
na Dworzec Kolejowy Szczecin Główny, wówczas udajemy się pieszo ( około 500 m) 
na przystanek Tramwajowy ul. Stefana Kardynała Wyszyńskiego - TRAMWAJ linii nr 8
i jedziemy w kierunku Centrum przystanek docelowy:SZKOŁY SALEZJAŃSKIE
( 15 minut ). Bilety tramwajowe zakupujemy w kiosku przy przystanku.


5. Po Ceremonii Otwarcia w dniu 19.01. 2024 r. o godz. 19.45 odbędzie się odprawa
techniczna dla trenerów/ kierowników wszystkich kategorii wiekowych w sali lekcyjnej
Szkoły Salezjańskiej.


6. Dla drużyn , które nie mają swojego środka transportu, ORGANIZATOR zapewnia dojazd
na obiekt sportowy , gdzie odbywają się zawody i przyjazd z obiektu do miejsca
zakwaterowania. W Biurze Igrzysk w dniu przyjazdu należy to zgłosić. 7. Podczas Ceremonii Zakończenia Igrzysk :Wniesienie FLAG Stowarzyszeń Lokalnych
uczestników Igrzysk . 
Udział w Defiladzie biorą Drużyn z pierwszych trzech miejsc w poszczególnych
kategoriach wiekowych celem uczestnictwa w Ceremonii wręczenia nagród.
Klasyfikacja w poszczególnych kategoriach wiekowych:
Najlepszy zawodnik; Najlepszy bramkarz; Najlepszy strzelec
nastąpi przez Prowadzącego / Konferansjera ogłoszenia do wyjścia zawodników 
celem uczestnictwa w Ceremonii wręczenia NAGRÓD.


8. Prosimy o podanie godziny wyjazdu z Bursy Salezjańskiej –
miejsca zakwaterowania poszczególnych Stowarzyszeń, 
które wracają pociągiem, w celu zapewnienia podwieczorku. 
Jeśli istnieje taka konieczność .
Proszę o obowiązkowe zgłoszenie tego faktu do:
15 stycznia 2024r. ( poniedziałek ) na adres 
ks. Tadeusza Balicki: e – mail:
tedeo.b@gamail.com 
lub telefonicznie sms: 512 328 460
KOMUNIKAT nr 3 NADZWYCZAJNY !!! 02/01/2024r.Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej Organizacji Sportowej „SL SALOS” w Szczecinie , informują, że XXVIII Ogólnopolskie Igrzyska Młodzieży Salezjańskiej w Futsalu odbędą się w Szczecinie w dniach 19 -21 stycznia 2024 roku

UWAGA!!!

W ostatnich dniach z racji ekstremalnie silnych wiatrów w Szczecinie nastąpiło uszkodzenie wielu obiektów budowlanych. W tym znaczące uszkodzenie na obiekcie „ POGONI” - balonu , gdzie miały odbyć się : XXVIII OIMS F w dwóch kategoriach wiekowych: Kat. A rocznik 2007/2008 i Kat. B rocznik 2009/2010.
Z tej przyczyny zawody zostały przesunięte na HALE SPORTOWE . Nastąpiła również zmiana w regulaminie zawodów dla tych dwóch kategorii wiekowych.

1. Kat. A ( 2007/2008) i Kat. B( 2009/2010) : 5 – osobowa ( 4 + 1 bramkarz)
Kat. C ( 2011/2012) i Kat. D( 2013 i młodsi): 5-osobowa ( 4+1 ( bramkarz )
System gier w każdej kategorii wiekowe” każdy z każdym” ;
Czas gry : Kat. A i Kat. B – 2 x 12 min. przerwa 3 min.
Kat. C – 2x 10 min. przerwa 3 min; Kat. D – 2x 8 min. przerwa 3 min.

2. Piłka meczowa futsalowa: nr 4 dla kat. A i kat. B; Piłka meczowa nie futsalowa nr 4 dla kat. C i kat. D

3. Wymogi sprzętowe:
Zawodnicy grają w obuwiu piłkarskim miękkim oraz w ochraniaczach piszczeli.
Bramki kat. A i kat. B; kat. C; kat. D jak do piłki ręcznej

4. Obowiązkowo w Biurze Igrzysk składamy druki: oimsf@salos.szczecin.pl „ Zgoda rodziców/opiekunów na udział dziecka w zawodach sportowych.

5. Na obiekty sportowe udajemy się własnym transportem, o ile takim przyjechaliśmy. Prośba organizatora!!! 
Kat. A Hala Sportowa Zespołu Szkół Salezjańskich ul. Ku Słońcu 124
Kat. B Hala Sportowa MOSRiR - dawniej hala MKS POGOŃ wjazd od ul. Witkiewicza 12b ( od miejsca zakwaterowania 2,5 km) ; 
Kat. C Hala Sportowa w Publiczna Szkoła Podstawowa im. Przyjaciół Dzieci w Mierzynie ul. Kolorowa 27 (od miejsca zakwaterowania 3,5 km )
Kat. D Sala Sportowa w: Publiczna Szkoła Podstawowa w Bezrzeczu – Szczecin ul. Górna 3 (od miejsca zakwaterowania 3,5 km )KOMUNIKAT nr 2  Szczecin 22.12.2023 r.

        Zgodnie ze zgłoszeniem Stowarzyszeń Lokalnych, które do nas wpłynęły od Prezesów Inspektorialnych do organizatorów XXVIII Ogólnopolskich Igrzysk Młodzieży Salezjańskiej w Futsalu Szczecin  19-21.01.2024r.    
    Informujemy:
    1.    Obowiązują informacje podane w KOMUNIKACIE nr 1.
    2.    Na stronie e-mail : oimsf@salos.szczecin.pl  podane są wszelkie informacje dotyczące XXVIII OIMS F
    3.    BIURO IGRZYSK :    godz. 14.00 – 17.00 Bursa Zespołu Szkół Salezjańskich ul. Ku Słońcu 124
    4.    Proszę o podanie w Zgłoszeniu Ostatecznym  informacji:
        a. Jakim środkiem transportowym przyjedziecie i o której godzinie?
        b. Czy przygotować obiad w dniu przyjazdu ?
        c. Suchy prowiant na wyjazd ?
    5.     Podczas Otwarcia Igrzysk w Hali sportowej Zespołu Szkół Salezjańskich w Szczecinie ul. Ku Słońcu 124  zawodnicy ubrani są w dresach i obuwiu sportowym na halę
    6.   Każde Stowarzyszenie Lokalne  wystawia 10 zawodników, którzy będą uczestniczyć w Defiladzie / przemarsz
    7.   Posiłki będą wydawane dla poszczególnych kategorii wiekowych w miejscu  i godzinach podanych przez organizatora.           Szczególnie dotyczy to śniadań w sobotę i niedzielę oraz obiadu w niedzielę ( wówczas trzeba zachować punktualność).
    8.    Na obiekty sportowe udajemy się własnym transportem:
        a. Kat. A i Kat. B „ Pod balonem” POGOŃ  wjazd od ul. Witkiewicza ( od miejsca zakwaterowania 2,5 km) ;
        b. Kat. C Hala MOSRiR ( dawniej hala POGOŃ ) ul. Twardowskiego 12b  (od miejsca zakwaterowania 2,5 km )
        c. Kat. D Hala Zespołu Szkół Salezjańskich ul. Ku Słońcu 124 ( miejsce zakwaterowania )
    9.    Odprawa techniczna dla poszczególnych Kategorii wiekowych odbędzie się po Otwarciu Igrzysk w  obiektach Szkoły Salezjańskiej.


KOMUNIKAT I 20/10/2023

Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej Organizacji Sportowej „SL SALOS” w Szczecinie ,
informują, że XXVIII Ogólnopolskie Igrzyska Młodzieży Salezjańskiej w Futsalu odbędą się
w Szczecinie w dniach 19 -21 stycznia 2024 roku
Prosimy o zgłoszenie z Inspektorii zespołów do dnia 23 grudnia 2023 r. (piłka nożna – chłopców)
na adres: e-mail: oimsf@salos.szczecin.pl z podaniem Stowarzyszenia, adresu, kategorii
wiekowej zespołu.
Bardzo prosimy o potwierdzenie zgłoszenia zespołów ze Stowarzyszeń Lokalnych
do 23 grudnia 2023 roku. Następnie wypełnienie formularza zgłoszeniowego wzór nr 1.
Natomiast zgłoszenie ostateczne ze Stowarzyszeń Lokalnych zespołów sportowych
do 30 grudnia 2023 roku proszę wysłać na adres:e- mail: oimsf@salos.szczecin.pl
Strona Igrzysk: OIMSF.SALOS.SZCZECIN.pl

Zgłoszenia wstępne:
Kategoria:
– A: rocznik 2007 – 2008
– B: rocznik 2009 – 2010
– C: rocznik 2011 – 2012
– D: rocznik 2013 i młodsi
Opłata za uczestnika wynosi 200 zł.
Wpłaty należy dokonać na konto SALOS RP :
Salezjańska Organizacja Sportowa Rzeczypospolitej Polskiej
PKO BP SA XV O/W-wa nr bankowy 55 1020 1156 0000 7402 0077 1923
w tytule przelewu: XXVIII OIMSF Szczecin

Terminy wpłat:
– do 05.01.2024 – zgłoszenia drużyn Kategoria wiekowa z 50% wpłatą kosztó
– do 12.01.2024 – zgłoszenia drużyn Kategoria wiekowa z wpłatą pozostałych 50% kosztów
Weryfikacja zgłoszonych drużyn nastąpi bezpośrednio w Biurze ( Szczecin ul. Ku Słońcu 124
Bursa Zespołu Szkół Salezjańskich ) w dniu przyjazdu, zgodnie z wymogami zawartymi w
Regulaminie OIMSF znajdującym się na stronie:OIMSF.SALOS.SZCZECIN.pl (obowiązkowo:
imienna lista zgłoszeniowa, legitymacje szkolne, zgoda rodzica/opiekuna na udział w Igrzyskach).
Za dopełnienie powyższych danych, odpowiedzialność ponoszą opiekunowie zgłaszający do
uczestnictwa w zawodach ( prezes Stowarzyszenia Lokalnego i trener ).

Regulamin OIMSF w Szczecinie :
Rozgrywki przeprowadzone będą zgodnie z Regulaminem OIMSF w Szczecinie znajdującym się
na stronie: OIMSF.SALOS.SZCZECIN.pl
System gry: w każdej kategorii wiekowej „ każdy z każdym” gry w sobotę;
Finały w niedzielę w każdej kategorii wiekowej wg kolejność w grupie eliminacyjnej z soboty
tj.. I-II; III-IV; V-VI

UWAGA!!!
Wszyscy uczestnicy Igrzysk będą ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków
przez organizatorów Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej Organizacji Sportowej „SL SALOS”
w Szczecinie). Ubezpieczenie nie dotyczy podróży „na” i „z” Igrzysk.
ks. Tadeusz Balicki – Prezes Zarządu SL SALOS w Szczecinie tel. 512 328 460 ; tedeo.b@gmail.com