Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej Organizacji Sportowej „SL SALOS” w Szczecinie, informują, że XXVIII Ogólnopolskie Igrzyska Młodzieży Salezjańskiej w Futsalu odbędą się w Szczecinie w dniach 19 -21 stycznia 2024 roku.
Prosimy o zgłoszenie z Inspektorii zespołów do dnia 23 grudnia 2023 r. (piłka nożna – chłopców) na adres: e-mail: oimsf@salos.szczecin.pl z podaniem Stowarzyszenia, adresu, kategorii wiekowej zespołu.
Bardzo prosimy o potwierdzenie zgłoszenia zespołów ze Stowarzyszeń Lokalnych do 23 grudnia 2023 roku. Następnie wypełnienie formularza zgłoszeniowego wzór nr 1. Natomiast zgłoszenie ostateczne ze Stowarzyszeń Lokalnych zespołów sportowych do 30 grudnia 2023 roku proszę wysłać na adres: e-mail: oimsf@salos.szczecin.pl
Strona Igrzysk: OIMSF.SALOS.SZCZECIN.pl
Zgłoszenia wstępne. Kategoria:
A: rocznik 2007 - 2008
B: rocznik 2009 - 2010
C: rocznik 2011 – 2012
D: rocznik 2013 i młodsi
Opłata za uczestnika wynosi 200 zł.
Wpłaty należy dokonać na konto SALOS RP:
Salezjańska Organizacja Sportowa Rzeczypospolitej Polskiej
PKO BP SA XV O/W-wa nr bankowy 55 1020 1156 0000 7402 0077 1923
w tytule przelewu: XXVIII OIMSF Szczecin
Terminy wpłat:
- do 05.01.2024
    zgłoszenia drużyn Kategoria wiekowa z 50% wpłatą kosztów
- do 12.01.2024
    zgłoszenia drużyn Kategoria wiekowa z wpłatą pozostałych 50% kosztów
Weryfikacja zgłoszonych drużyn nastąpi bezpośrednio w Biurze ( Szczecin ul. Ku Słońcu 124 Bursa Zespołu Szkół Salezjańskich ) w dniu przyjazdu, zgodnie z wymogami zawartymi w Regulaminie OIMSF znajdującym się na stronie:
OIMSF.SALOS.SZCZECIN.pl
(obowiązkowo: imienna lista zgłoszeniowa, legitymacje szkolne, zgoda rodzica/opiekuna na udział w Igrzyskach).
Za dopełnienie powyższych danych, odpowiedzialność ponoszą opiekunowie zgłaszający do uczestnictwa w zawodach   (prezes Stowarzyszenia Lokalnego i trener).