ZARZĄD

Ksiądz Tadeusz BALICKI

PREZES "SL SALOS" w Szczecinie

Adam DROZDOWSKI

wice PREZES ds. organizacyjnych

Mariusz LEWANDOWSKI

wice PREZES ds. ekonomicznych

Agnieszka Mosiejczuk

Skarbnik Stowarzyszenia

Przemysław Grabicki

Sekretarz Stowarzyszenia

Mirosław Pajkowski

Koordynator w kontaktach z PZPN i ZZPN

Marzena Sikora

Koordynator ds Organizacji Imprez Masowych i Programów Ministerialnych, Samorządowych/ Unijnych

Przemysław Kujawski

Koordynator ds Organizacji Imprez Masowych i Programów Ministerialnych, Samorządowych/ Unijnych

Hadrian Kalski

Koordynator d/s Inwentaryzacji Sprzętu Sportowego i środków trwałych

Lewandowski Mariusz

trener Koordynator ds. szkolenia

Bogdanowicz Jakub

trener Koordynator ds. szkolenia U19-U16

Kujawski Przemysław

trener Koordynator ds. szkolenia U15-U12

Grabicki Przemysław

trener Koordynator ds. szkolenia U11-U6

Bogdanowicz Jakub

Trener JS 2004/2005

Trener JM 2006/2007

Sawicki Grzegorz

Trener Trampkarze Młodsi (2009)
Trener D1 2010 II

Drozdowski Adam

Trener Trampkarze Starsi (2008)

Kujawski Przemysław

Trener D1 2010 I

Lewandowski Mariusz

Trener D1 2010 III

Gellera Adrian

Trener D2 2011 I

Domżał Marcin

Trener D2 2011 II
Trener D2 2011 III

Trener E1 2012 I

Gliński Aleksander

Trener E1 2012 I

Grabicki Przemysław

Trener E2 2013 I
Trener E2 2013 II

Gliński Aleksander

Trener F1 2014 I
Trener F1 2014 III

Piz Sebastian

Trener F2 2015 I
Trener F2 2015 II

Rojkowski Andrzej

Trener G1 2016

Sawicki Tomasz

Trener G1 2016
Trener F1 2014 II

Ksiądz Tadeusz BALICKI