ZARZĄD

Ksiądz Tadeusz BALICKI

PREZES "SL SALOS" w Szczecinie

Adam DROZDOWSKI

wice PREZES ds. organizacyjnych

Mariusz LEWANDOWSKI

wice PREZES ds. ekonomicznych

Członkowie Zarządu

Agnieszka Mosiejczuk

Skarbnik Stowarzyszenia

Przemysław Grabicki

Sekretarz Stowarzyszenia

Mirosław Pajkowski

Koordynator w kontaktach z PZPN i ZZPN

Marzena Sikora

Koordynator ds Organizacji Imprez Masowych i Programów Ministerialnych, Samorządowych/ Unijnych

Przemysław Kujawski

Koordynator ds Organizacji Imprez Masowych i Programów Ministerialnych, Samorządowych/ Unijnych

Hadrian Kalski

Koordynator d/s Inwentaryzacji Sprzętu Sportowego i środków trwałych

Koordynatorzy

Lewandowski Mariusz

trener Koordynator ds. szkolenia

Bogdanowicz Jakub

trener Koordynator ds. szkolenia U19-U16

Kujawski Przemysław

trener Koordynator ds. szkolenia U15-U12

Grabicki Przemysław

trener Koordynator ds. szkolenia U11-U6

Trenerzy Juniorów A1/A2 - B1/B2

Bogdanowicz Jakub

Trener Juniorzy Starsi

Bartłomiejczyk Bartosz

Trener Juniorzy Młodsi

Trenerzy Trampkarzy C1 - C2

Sawicki Grzegorz

Trener Trampkarze Starsi I (2008)

Trener Trampkarze Młodsi (2009)

Drozdowski Adam

Trener Trampkarze Młodsi II (2008)

Trenerzy Młodzików D1-D2

Kujawski Przemysław

Trener rocznika 2010 I

Lewandowski Mariusz

Trener rocznika 2010 III

Gellera Adrian

I Trener rocznika 2011

Domżał Marcin

II trener rocznika 2011

Trenerzy Orlików E1 - E2

Stański Łukasz

I trener rocznika 2012

Gliński Aleksander

II trener rocznika 2012

Grabicki Przemysław

Trener rocznika 2013

Trenerzy Żaków F1 - F2

Gliński Aleksander

Trener rocznika 2014

Piz Sebastian

Trener rocznika 2015

Trenerzy Skrzatów

Rojkowski Andrzej

Trener rocznika 2016

Sawicki Tomasz

Trener rocznika 2016

Wolontariusze

Ksiądz Tadeusz BALICKI