Zarząd SL SALOS

Ksiądz Tadeusz BALICKI

PREZES Stowarzyszenia

Adam DROZDOWSKI

wice PREZES ds. organizacyjnych

Mariusz LEWANDOWSKI

wice PREZES ds ekonomicznych

Członkowie Zarządu

Agnieszka Mosiejczuk

Skarbnik Stowarzyszenia

Przemysław Grabicki

Sekretarz Stowarzyszenia

Mirosław Pajkowski

Koordynator w kontaktach z PZPN i ZZPN

Marzena Sikora

Koordynator ds Organizacji Imprez Masowych i Programów Ministerialnych, Samorządowych/ Unijnych

Przemysław Kujawski

Koordynator ds Organizacji Imprez Masowych i Programów Ministerialnych, Samorządowych/ Unijnych

Hadrian Kalski

Koordynator d/s Inwentaryzacji Sprzętu Sportowego i środków trwałych

Koordynatorzy

Lewandowski Mariusz

trener Koordynator ds. szkolenia

Kujawski Przemysław

trener Koordynator ds. szkolenia U19-U12

Grabicki Przemysław

trener Koordynator ds. szkolenia U11-U6

Trenerzy Juniorów A1/A2 - B1/B2

Bogdanowicz Jakub

I trener Juniorzy Starsi

Drozdowski Adam

II trener Juniorzy Starsi

Kujawski Przemysław

I trener Juniorzy Młodsi I

Bartłomiejczyk Bartosz

II trener Juniorzy Młodsi I

Jakubowski Grzegorz

I trener Juniorzy Młodsi II

Trenerzy Trampkarzy C1 - C2

Pawłowski Paweł

I trener Trampkarze Młodsi I (2008)

Trenerzy Młodzików D1-D2

Grabicki Przemysław

I trener rocznika 2009/2010

Sawicki Grzegorz

II trener rocznika 2009

Trenerzy Orlików E1 - E2

Gellera Adrian

I trener rocznika 2011

Domżał Marcin

II trener rocznika 2011

Stański Łukasz

I trener rocznika 2012

Sawicki Grzegorz

II trener rocznika 2012

Trenerzy Żaków F1 - F2

Rojkowski Andrzej

I trener rocznika 2013

Gliński Aleksander

I trener rocznika 2014

Piz Sebastian

Trener rocznika 2014

Trenerzy Skrzatów

Piz Sebastian

Trener roczników 2015/2016

Babiak Bartłomiej

II Trener rocznika 2015

Wolontariusze

Ksiądz Tadeusz BALICKI

Dąbrowski Krzysztof

Ziemkiewicz Łukasz