Stowarzyszenie Lokalne

SALezjańskiej Organizacji Sportowej w Szczecinie

„Wychowanie przez sport”

Wydarzenia w SALOSIE

„Wychowanie jest sprawą serca”

„… Czy jestem blisko czy daleko, zawsze myślę o was. I mam tylko jedno
pragnienie, to, by zachować was szczęśliwymi teraz i w wieczności …”
/… każdego syna, każdego wychowanka …/
św. Jan Bosco

KONTAKT