Listopadowe Granie

Na boiska przy ul.Tenisowej odbyły sie dwa turnieje dla zawodników SL Salos Szczecin , turnieje zostały rozegrane w podziale na dwie kategorie wiekowe. Wszyscy zawodnicy zostawili dużo serca a o końcowym wyniku w obu kategoriach musiały zadecydować rzuty karne.
Turnieje były świetna okazja do integracji zawodników z różnych szczecinskich zespołów
Dziekujemy wszystkim za udział!

Turniej został dofinansowany ze środków Gminy miasta Szczecin w ramach umowy nr WS-II.526.88.2022

Turnieje